DEMİRCİLER MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
Orjinal Resim
Mahalle : DEMİRCİLER
Müdürlük : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Durumu : DEVAM EDEN

SORU 1: Kentsel Dönüşüm nedir?

CEVAP : Çarpık yerleşim ile can ve mal güvenliği açısından riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, afet ve deprem risklerine karşı, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yenilenerek, daha güvenli, sağlıklı, konforlu yaşam alanlarının oluşturulmasına Kentsel Dönüşüm diyoruz.
Risk altındaki yapıların yıkılıp yeniden sağlam yapılara dönüştürülmesi kentsel dönüşümün önemli bir boyutudur.

SORU 2: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun temel amacı nedir?

CEVAP : Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit edilmesi ve böylece, söz konusu alanlar ile riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat kurallarına ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini oluşturmak için, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerde bulunulması maksadıyla çıkarılmış olup, neticede nihaî hedef, herhangi bir afet neticesinde bir daha can kaybı yaşanmamasının sağlanması ve kentlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesidir.

SORU 3 : İlçemizde kentsel dönüşüm uygulaması yapmaya neden gerek duydunuz?

CEVAP : Ülkemizde olduğu gibi, ilçemizde de mevcut yapılarımız gerek malzeme, gerek işçilik açısından çok kötü durumda olup, can ve mal güvenliğimizi tehdit edecek boyutlardadır. Bu sebeple hükümetimiz ülkemizde kentsel dönüşüm hamlesi başlatmıştır. Bu kapsamda 6.5 milyon konut, 15-20 yıl içerisinde yıkılarak, yeniden inşa edilecektir.

İlçemizdeki yapıların büyük bir kısmı can ve mal güvenliği riski taşımaktadır. Bu durum kentsel dönüşüm uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte biz de Gerede olarak, ilçemizdeki yapıları gözden geçirip, etaplar halinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz.


SORU 4 : Kentsel dönüşümün ilk etabının Demirciler mahallesi olmasının sebepleri nelerdir?

CEVAP : - Bilindiği üzere İlçemiz 1. Derece deprem bölgesinde ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır.

- 1944 yılında yaşanan Gerede depreminde en fazla yıkımın olduğu mahalle Demirciler mahallesidir.

- Alandaki mevcut yapı stoğunun; %96'sı,günümüz deprem yönetmeliği şartlarını taşımayan,can ve mal güvenliği açısından riskli yapılardan oluşmaktadır.Bu yapıların büyük bir bölümü de, 40 yaşın üzerinde eski yapılardan oluşmaktadır. Bu kadar büyük bir alanda sadece 5 adet bina, deprem yönetmeliğine uygundur.

- Dönüşüm alanı içinde, ambulans, itfaiye vb. araçların giremeyeceği kadar dar sokaklar bulunmaktadır.

SORU 5 : Bu alanda kentsel dönüşüm yapılmasının amacı nedir?

CEVAP : Bildiğiniz üzere deprem ülkemizin bir gerçeği. 1.derece deprem bölgesinde yer alan ilçemizde de depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Amacımız,olası bir deprem karşısında can ve mal kayıplarının meydana gelmemesi veya en aza indirgenmesi adına, 6306 sayılı yasanın bize vermiş olduğu imkanları kullanarak, can ve mal güvenliği açısından riskli yapıların bulunduğu bu alanın, sağlıklı, güvenli, yaşanılabilir hale getirilmesidir.
 


Yazdır  l 
Yazılım K7