BELEDİYEMİZ (T.S.E) İLE YENİDEN 4 YIL İÇİN ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALADI
Orjinal Resim

GEREDE BELEDİYESİ İLE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (T.S.E) İLE YENİDEN 4 YIL İÇİN ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI

 

           Gerede Belediyesi ile A Tipi Muayene Kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E) arasında, 2014 yılından beridir devam eden asansör protokolü, asansör yönetmeliklerindeki değişiklikler de kapsama alınarak 4 (dört) yıl için yenilendi.

         

Yapılan protokol kapsamında, A Tipi Muayene Kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E) tarafından, Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin ve Asansör Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan mevcut asansörlerin, güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa periyodik kontrolleri yapılacaktır. Periyodik kontrol bütün asansörler için zorunlu olup, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, binada ya da yapıda asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için asansörün bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu bina sorumlusunun, Belediye’ye ya da doğrudan Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E) ’ye müracaatı ile Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E) tarafından yapılacaktır. Periyodik kontrol öncesinde, her asansöre A tipi muayene kuruluşu tarafından asansör kimlik numarası verilecek ve alüminyum esaslı yapıştırma etiket şeklinde hazırlanarak, asansörün periyodik kontrolünde, asansör kabininin içerisinde kolayca sökülmeyecek şekilde iliştirilecektir.

 

Yeni Asansörlerin Durumu

 

           Yeni asansörler, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere gerekli belgeler ile birlikte Belediye’ye tescil ettirilecektir. Tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolün yaptırılması ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmesi zorunludur.

 

Mevcut Asansörlerin Durumu

 

            Mevcut asansörlerin de yönetmeliğe uygun olarak, Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E)  tarafından tespitinin yapılması, periyodik kontrol raporu ile yeşil bilgi etiketi almış olması ve Belediye’ye tescil ettirilmesi zorunludur.

    

Bina Sorumlusu Kimdir ?  ve Yükümlülükleri Nelerdir ?

 

            Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını (ayda bir kez), periyodik kontrolünü (yılda bir kez) ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi, ifade eder.

 

Bina sorumluları, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden ve aynı zamanda engellilerin erişe bilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasından sorumludurlar.

 

Periyodik Kontrol Ücreti

 

           Gerede Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (T.S.E) arasında imzalanan protokolde, periyodik kontrol ücretleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Taban fiyatlara göre belirlenmiş olup, 2024 yılı yıllık kontrol hizmet bedeli; 0-5 durak için : 1,981.32-TL, 6-10 durak için : 2,242.68 -TL olarak tahsil edilecektir. Tespit edilen uygunsuzluk sonrası yapılan ilk takip kontrolleri için ücret alınmayacak olup, ikinci ve daha sonraki takip kontrolleri için yıllık kontrol hizmet bedelleri tahsil edilecektir.

 

Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 

           Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta   değerlendirilmektedir. Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından YEŞİL renkli bilgi etiketi,

          

Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından MAVİ renkli bilgi etiketi,

           Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından SARI renkli bilgi etiketi,

           Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından KIRMIZI renkli bilgi etiketi iliştirilmektedir.

 

           KIRMIZI renkli bilgi etiketi iliştirilen ve GÜVENSİZ olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare (Belediye) tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi suretiyle hizmetten men edilir.

 

           GÜVENSİZ olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından BİNA SORUMLUSU mesuldür.

 

           SARI renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, Belediye tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

 

           MAVİ renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar (1 Yıla kadar) giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

 

CEZA HÜKÜMLERİ

 

           Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

 

TSE BOLU TEMSİLCİLİĞİ - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Bahçelievler Mah. Atatürk Blv. Aksoy Apt. No: 15 K:2 D:2 Bolu Merkez

0374 218 01 84

 |  Paylaş  | 
 
Yazılım K7